T-PIANO

Són malles fabricades amb filferros paral·lels de ganxo a ganxo de tensió i amb diverses pintes d'acer mòbils, per a la subjecció dels filferros. S'utilitzen en els pisos inferiors de les plantes mòbils de garbellat. Al no existir filferros en contra del sentit del garbellat l'obstrucció és menor.