tysa-690

Les malles tysa-690 tenen una durada 5-6 vegades superior a les teles convencionals d'acer. Estan fabricades amb un reforç tèxtil interior per fer de recolzo en el sedàs, no obstant això la capa superior és de cautxú més tou i molt resistent a l'abrasió.