tysa-ARPA

Aquest tipus de malles inobstruibles estan particularment indicades per millorar l'eficàcia del tamisat, sobretot en materials humits. Les teles tysa- Arpa difícilment s'obstrueixen a causa de les petites oscil·lacions individuals dels filferros tibants.

tysa-ONDA

Aquest tipus representa un pas endavant en la tècnica del garbellat, estan dissenyades per evitar que es colmatin. La vibració del sedàs permet a aquest tipus de teles autonetejar-se i desapareixen així els problemes d'obstrucció dels forats de la malla. Les teles tysa-ond garanteixen un exacte calibrat dels grans.

     
Tamisos tysa-Onda nombre de suports del sedàs i distància entre centres.
   

tysa-ONDA-RECTA

Aquestes malles es caracteritzen per la diferència de diàmetre dels fils corbats i els rectes. Aquesta diferència de diàmetre, provoca diferents vibracions i oscil·lacions dels filferros, la qual cosa evita totalment l'obstrucció de la malla.

     
Tamisos tysa-Onda-Recta nombre de suports del sedàs i distància entre centres.