Dades a facilitar en les seves comandes

Llum: (mm)
Diàm. Fil: (mm)
A = distància exterior de ganxo a ganxo.(mm)
L = llarg del ganxo (mm)
F = faldoncillo o solapa (mm)
 
Tensió lateral o transversal

Tensió longitudinal

Per a comandes de tamisos anticolmatants, és necessari conèixer el nombre de suports
i la distància entre centres.

Nombre de suports i distància entre centres