tysa-160 V (vibro)

tysa-160 V (vibro)
Són malles calibrades indeformables en filferro rodó d'acer de ressort R= 160/180 Kg./mm2. Aquestes són les malles metàl·liques clàssiques en llums petites, se subministren en rotllos, en trossos o en teles amb ganxos de tibat.

Les malles tysa-160 V INOX. Estan indicades per obtenir major producció, ja que els fils més fins ens ofereixen una major superfície de garbellat. Al mateix temps al no oxidar-se el filferro durant el temps que la màquina està parada, el material s'adhereix menys i disminueixen els problemes d'obturació de les malles.

     
 

LLUM
1
1,5
2
2
2,5
2,5
3
3
3
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4
4,5
4,5
4,5
5
5
5
5
DIÀMETRE
FILFERRO
0,75
0,75
1
1,5
1,25
1,5
1,5
1,6
1,8
1,6
1,8
2
1,5
1,8
2
2,2
1,8
2
2,2
1,8
2
2,2
2,5
SUPERFÍCIE
ÚTIL %
33
44
44
33
45
39
45
43
39
47
43
40
53
48
45
42
51
48
45
54
51
48
44

5,5 5,5 5,5 6 6 6 6 6,5 6,5 7 7 7 7,5 3,5 8 8 8 8 8
2 2,5 3 1,5 2 2,5 3 2,5 3 2 2,5 3 3 1,6 2 2,5 2,8 3 3,5
54 47 41 64 56 50 44 52 47 60 54 49 51 47 64 58 55 53 48

8,5
9
9
9
9,5
10
10
10
10
10
10,5
11
11
11
12
12 
12
12
13
13
14
14 15 15 15
LLUM
3
2,5
3
3,5
3
2
2,5
3
3,5
4
3
3
3,5
4
3
4
4,5
5
4
4,5
4
5 4 4,5 5
DIÀMETRE
FILFERRO
54
61
56
52
58
69
64
59
55
51
60
62
58
54
64
56
53
50
58
55
60
54 62 59 56
SUPERFÍCIE
ÚTIL %

tysa-160 SP (semi-plana)

Són malles fabricades en filferro rodó d'acer de ressort R= 160-180 Kg/mm2, són les malles metàl·liques clàssiques en llums majors de 16mm.

     
 

LLUM
16
16
16
16
17
17
17,5
18
18
18
19
19
20
20
20
21
22
22
23
24
24
DIÀMETRE
FILFERRO
3,5
4,5
5
6
4
5
5
4,5
5
6
5
6
4
5
7
6
6
7
5
5
6
SUPERFÍCIE
ÚTIL %
67
60
58
53
65
59
60
64
61
56
63
58
70
64
59
60
62
57
67
68
64

25
25
25
26
27
27
27
28
28
28
30
30
30
32
32
33
33
34
35 
35
38
38
38
40
45 45 50 50
LUZ
4
5
6
6
6
7
8
6
7
8
5
6
7
6
7
5
8
7
6
8
6
8
10
8
8 10 8 10
DIÁMETRO
ALAMBRE
74
69
65
66
67
63
59
68
57
60
73
69
66
71
67
75
64
68
73
66
74
68
62
69
72 67 78 69
SUPERFICIE
ÚTIL %

tysa -160 P (plana)

Són malles fabricades amb el mateix filferro d'acer de ressort R= 160/ 180 Kg/mm2, es caracteritzen per la seva cara plana de garbellat que els confereix una alta durada al desgast     
 

LLUM
16 18 20 22 25 25 28 28 30 30 30 32 35 35 35 40 40 50 50 60
DIÀMETRE
FILFERRO
6 pl 5 pl 6 pl 6 pl 5 pl 8 pl 6 pl 8 pl 6 pl 8 pl 10 pl 8 pl 6 pl 8 pl 10 pl 7 pl 10 pl 8 pl 10 pl 12 pl
SUPERFÍCIE
ÚTIL %
53 61 59 62 69 57 68 60 69 62 56 64 73 66 60 72 64 74 69 69